Referat 2024

Vid SPF Visbyringens månadsmöte den 22 mars berättade pastor Anna Ljung om sitt arbete i sjukhuskyrkan. Anna har arbetat som sjukhuspastor i 16 år och vi fick en intressant inblick i hennes arbete. Sjukhuskyrkan är till för patienter och anhöriga men också för personalen. Det handlar mycket om att vara en närvarande och lyssnande person. Sjukhuspastorn är den som efterfrågas vid en kris.

Ibland handlar det om att förrätta en begravning, men det kan även handla om att utföra en vigsel. Man träffas oftast på lasarettet men en del vill mötas på neutral mark när man mår bättre.

Sjukhuskyrkan administreras av Domkyrkoförsamlingen men Anna Ljung som är anställd av frikyrkan får sin lön genom bidrag från samtliga frikyrkoförsamlingar på Gotland.

Nästa månadsmöte den 18 april kommer att handla om Prinsessan Eugenie.