Kontakta oss

STYRELSEN VISBYRINGEN

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Stenström

Styrelsen ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gerhard Malmros

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Britt Westberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Marie Kylberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingegerd Fylkinger

Styrelsen sekreterare