Verksamhetsplan 2022

SPF Seniorerna Backa Kärra

Verksamhetsplan.
Vår målsättning är att våra medlemmar skall uppfatta vår förening som trivsam.
Den skall engagera och attrahera genom att erbjuda ett intressant och omväxlande program och dessutom ett stimulerande umgänge i goda vänners lag.
Föreningen skall också ha en ekonomi i god balans och därmed frihet för framtida utveckling.
Vi fortsätter arbeta med förbundets prioriterade frågor rörande ekonomi, hälsa och boende i syfte att förbättra äldres levnadsvillkor.
Vi avser också att fortsätta rekryteringen av nya medlemmar och att behålla befintliga medlemmar genom god medlemsvård.

Mer specifikt skall vi under året:
Vi-anda och identitet
- Hålla månatliga medlemsmöten med trevlig samvaro och varierat innehåll
  utgående från förslag i svaren från medlemmarna.
- Erbjuda intressanta studiebesök, utflykter och evenemang av varierande slag.
- Ordna guidade promenader i Göteborg med omgivningar.
- Arrangera boulespel, film/teaterföreställningar för intresserade.
  Erbjuda överraskande aktiviteter med kort framförhållning.

Rekrytera och behålla
- Aktivt verka för att behålla och öka medlemsantalet. Rekryteringen skall främst ske
  genom att uppmana befintliga medlemmar att värva vänner, bekanta och
  grannar med hjälp av programblad och annat informationsblad.
  Mun-till-mun-metoden är oslagbar som värvningsmetod.

Påverkan och inflytande
- Engagera styrelse och medlemmar i frågor som rör äldres situation i samhället.
  På det lokala planet skall påverkan ske framför allt genom fortsatt representation
  i pensionärsrådet Norra Hisingen.

Synas och höras
- Delta i seminarier som handlar om äldrefrågor.
- Delta i aktiviteter(mässor) som arrangeras av distriktet
- Etablera kontakt med stadsdelstidning för ökad synlighet
- Synas i sociala medier