Integritetspolicy

Vår integritetspolicy:
INTEGRITETSPOLICY.
SPF Seniorerna BackaKärra använder dina personuppgifter enligt följande:
1. För kommunikation med medlemmar via post, e-post, sms,
    telefon.
2. För medlemsförsäkringar från Skandia.
3. För mottagande av adressförändringar och avregistreringar
    från SPAR.
4. För deltagarlistor som används på de sätt som behövs för
    att driva våra aktiviteter samt avrapportering från dessa till
    kommunen och studieförbund.
5. För upprättande av födelselistor (högtidsuppvaktning).
6. Endast personuppgifter för styrelsemedlemmar och
    funktionärer publiceras i programblad, hemsida, SPF -appen
    och funktionärsregister.
7. Vid kommunikation i t ex e-post för kallelser eller deltagande
     i aktiviteter med många samtidiga medlemmar döljs övriga
     adresser.
8. Endast styrelsen och av styrelsen utsedd ansvarig för
    medlemsregistret ges åtkomst till Medlemsregistret.
9. Vid avslutat medlemskap tas alla personuppgifter bort efter
     ett år när all rapportering till berörda instanser skett.
10. Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter
      kan komma att läggas ut på föreningens hemsida. Information
      om föreningen och föreningens ändamål på detta sätt anser
      vi här väger tyngre, för att därigenom kunna erhålla nya
      medlemmar, samt att existerande medlemmar kan se vad
      som händer. Vi kommer därför också att minst en gång per
      vår och höst meddela detta till deltagarna på ett månadsmöte.
      Om då medlem begär detta, kommer foton med denne inte att
      publiceras.
11. Medlem har rätt att ta del av sina egna personuppgifter

2023-03-14 Styrelsen