Om föreningen

SPF Seniorerna har 820 lokalföreningar i hela landet och tillsammans är vi cirka 270 000 medlemmar. Förbundet är politiskt och religiöst obundet och arbetar med frågor där seniorers behov sätts i centrum t ex pensionsfrågor, folkhälsa och friskvård, bostadsfrågor. Medlemstidningen Senioren kommer ut med nio nummer per år och ingår i medlemskapet.

SPF Seniorerna Backa Kärras verksamheter syftar till att våra medlemmar känner trivsel och social gemensam på våra olika aktiviteter. Vi informerar i frågor som rör pensionärers hälsa, boenden och aktuella nyheter i Backa och Kärra. I det Lokala Pensionärsrådet Norra Hisingen vill vi lyfta frågor kring bemanning på äldreboende, matfrågor på boenden och i Hemtjänsten samt möjlighet till valfrihet av äldreboende efter beslut av biståndshandläggare. Välkommen att delta på månadsmöten, kl 11.00 första torsdagen i månaden.