Promenadgruppen

Med eller utan stavar går enligt programmet.
Glöm inte busskortet.
På vandringarna i vår stad får vi använda alla våra sinnen.
Detta kan utöka vårt lärande.