Promenadgruppen

Uppdaterades: 12 mars 2019

Promenadgruppen

Promenadgruppen:

(med eller utan stavar) går enligt programmet.

Promenaderna utgår från Hjalmar Brantingsplatsen klockan 10.30,

om inget annat meddelas. Glöm inte busskortet.

På vandringarna i vår stad får vi använda alla våra sinnen.

Detta kan utöka vårt lärande.

Publicerades: 13 december 2016 Uppdaterades: 12 mars 2019