Ordförande har ordet

Ordförande har ordet.
I vår förening kan Du vara med och påverka pensionärernas hälsa
och boende, arbeta för förändringar i samhället och ställa krav på våra politiker.
På våra månadsmöten kan Du framföra dina synpunkter och önskemål.
Vi önskar att Du skall känna trivsel och gemenskap då vi samlas tillmöten och övriga aktiviteter.
På månadsmötena informerar vi om planerade aktiviteter och berättar om aktuella händelser och nyheter som rör Dig i Backa-Kärra.

Leif Pettersson