Om föreningen

Uppdaterades: 26 mars 2020

Välkommen till oss i SPF Seniorena Romelanda


Vår förening är partipolitiskt obunden men tillhör SPF som arbetar aktivt på riksplanet för pensionärer och äldres villkor i vårt samhälle. Vi påverkar lokalt vår kommun i dessa frågor genom att ha representant i KPR (Kommunens pensionärsråd), samt deltar också i förslags- och referensgrupper i kommunprojekt som påverkar vår kommundel. Exempelvis Gång och Cykelbanan Diseröd-Kungälv och den s.k. "Diserödsgruppens" förslag till framtidsutveckling för Diseröds tätort.
Föreningen verkar för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna genom sammankomster, kurser,studiecirklar och resor som berikar både kropp och själ.

Månadsmöten för alla medlemmar hålles i Romelanda Ungdomsförenings lokal "Romevi" med information och underhållning av hög klass av inhyrda underhållare eller egna förmågor.

Romelanda förr och nu är namnet på en studiecirkel för hembygdskultur som pågår för 14 året med många deltagare varje vecka. Ämnet förefaller omättligt och aktiverar alla deltagare till diskussioner och berättande. Cirkeln har utvecklats till en trivselträff.

Stavgång en gång i veckan i närområdet är en uppföljning av cirkeln ovan, då Svartedalen och andra kulturella mål besöks med ofta kunniga guider och vägvisare.

Datacirkel för nybörjare och för mer vana dataanvändare på Romelanda Ungdomsförenings lokal "Knarta" Nya studiecirklar i ämnet kan startas vid behov, då ledarna är våra medlemmar.

Boule spelas på Romevi en gång i veckan. Våra entusiaster har nått imponerande resultat i de ofta förekommande tävlingarna.

Trafikcirkel benämnd 65+, för äldre bilförare har hållits tre terminer och ny kan startas vid behov. C:a 50 medlemmar har genomgått studiecirkeln och fräschat upp sina trafikkunskaper rejält och känner större säkerhet i dagens trafik.

Orientering flera medlemmar har ett förflutet inom orienteringssporten och har deltagit i SPF-riksmästerskap. Vi har med Kongahällaseniorerna och Kungälvs OK arrangerat SPF-riksmästerskap i OL 2009.

Sånggruppen med vänner från SPF Kareby underhåller på Ekhaga äldreboende regelbundet.

Dans I folkhälsans tecken har vi trivselträffar ett par tre gånger per termin, som är uppskattat.

Resor är en viktig aktivitet i föreningen. En längre utlandsresa och ett par dagsresor brukar ordnas varje år och inför långresorna genomför vi en studiecirkel om resmålet och det land vi besöker.
Våra studiecirklar är som regel kostnadsfria för deltagarna. I de flesta fall är ledarna medlemmar och arbetar ideellt.

För närvarande är vi 190  medlemmar i SPF Romelanda. Vår årsavgift är 250:- varav 160:- bekostar vårt äldrepolitiska arbete genom vårt förbund med säte i Stockholm. Därav framgår att vår verksamhet är helt ideell.

Du som är pensionär och känner för vår verksamhet är hjärtligt välkommen!

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 26 mars 2020