Boule

Boule är ett spel där alla kan vara med

Boulen är en sektion med egen styrelse inom RUF (Romelanda Ungdomsförening) ordf. är Birgitta Hjelm Tel. 0703-003418

Det finns 10 st banor på Romevi.
Avgift 500:-/år som betalas till RUF. Ingen avgift sedan för träningarna.
Vi önskar fler SPF:are välkomna till Boulen, kom gärna för att pröva på.
Kom när du har tid och lust. Ta med Fika.
Träningar: Tisdagar kl.16:00, ca 2 tim.

Vi spelar så länge vädret tillåter.

Klicka här för Spelregler.