Funktionärer

Ann-Britt Carlsbogård

Resor

Birgitta Hjelm

Webbredaktör,Utbildningsansvarig,Resor,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Dane Johansson

Valberedning

Barbro Karlsson

Valberedning

Jan-Erik Karlsson

Webbredaktör,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Maj-Lis Lundmark

Läkemedelsansvarig

Juha Plunt

Webbredaktör,Utbildningsansvarig,Medlemsregisteransvarig CU

Björn Thorén

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Folkhälsa/Friskvård

Gun-Britt Lundborg

Valberedning

Tommy Lundborg

Utbildningsansvarig,Revisor