Styrelsen

Juha Plunt

Styrelsen ordförande

Jan-Erik Karlsson

Styrelsen sekreterare

Ulla Andersson

Styrelsen kassör

Ann-Britt Carlsbogård

Styrelsen ledamot

Birgitta Hjelm

Styrelsen ledamot

Rose-Marie Johansson

Styrelsen ersättare

Maritha Kristoffersson

Styrelsen ersättare

Lennart Fredriksson

Styrelsen vice ordförande,Styrelsen ledamot

Börje Johansson

Styrelsen ledamot