Resa till Vallarnas friluftsteater, 7/7 - Korvfabrikören