Mötestider hösten 2023

Månadsmöten: 20 september, 25 oktober och 22 november.
Julfest: 9 december.