Vårt sommar-kafé startar den 22 april.

Ett trevligt sätt att träffas och fika tillsammans under sommarhalvåret. Ta gärna med en kompis. Dessutom kan man få hjälp och tips från varandra om att använda en smart telefon.
Avspänt och opretentiöst, varje vecka lördag kl 13-15. OBS! Startar den 22 april.
Plats: Violas Café, Dösebacka.