IT-kafét tar uppehåll två veckor

Inget IT-kafé den 10:e och 17:e september. Välkomna igen den 24:e!