Inspirationsdag för seniorer, 17 november, Kvarnkullen

Kommunen anordnar "Digital teknik i vardagen"
Datum & tid: 17 november, 10.00-15.00
Plats: Kvarnkullen, Kvarngatan 8