Gratis IT-kafe och IT-cirklar

Från och med idag är fikat gratis för medlemmar som besöker IT-kaféet. Obs! Vi kör igång detta idag, även om Violas café officiellt är stängt. Dessutom är de planerade IT-studiecirklarna kostnadsfria också.