Verksamhetsplan

Uppdaterades: 02 januari 2020

Verksamhetsplan för år 2020

Medlemsutveckling

Fortsatt medlemsrekrytering. Brev till alla inom vårt verksamhetsområde som under året fyller 67 år. Vi börjar med ett provutskick till dem som fyller 67 under första kvartalet. Hindås station tillåter expansion. 

Verksamhet

Föreningsmöten med program på månadsmöten och tisdagsträffar. Blandat programutbud med underhållning, kultur och motion.

Åtta månadsmöten och sexton tisdagsträffar på Hindås station jämnt fördelade på våren och hösten.  

Mattcurling på onsdagar i Hindås idrottshall.

Promenader i naturen Hitta Ut.

Lunchteater på Göteborgs stadsteater. 

Marknadsföring

Björkens Vår och Höstprogram distribueras till alla medlemmar.

Björkbladet används för information om kommande program och ordförandekommentarer. Distribueras till alla medlemmar.

Hemsidan är vår kanal gentemot allmänheten där medlemmar och icke medlemmar kan ta del av vår verksamhet. 

Anslagstavlan utanför ICA Hindås används för månatlig annonsering av våra program. 

Organisation

Styrelsen leder verksamheten och delegerar vid behov verksamhetsansvar till kommittéer och enskilda funktionärer. 

Publicerades: 09 februari 2017 Uppdaterades: 02 januari 2020