KPR/Hälsa

KPR/Hälsa

Styrelsen utser representant till KPR och denne har till uppgift att påverka samhällsapparaten så att de äldres rätt tillvaratas.

Tord Gustavsson Mob: 0708-921341. Epost: tord.gusten@telia.com

Kontakta Tord Gustavsson om Du undrar över något eller skriv till honom om Dina synpunkter på vad Du vill han ska ta upp i KPR.

Inlägg 2022-05-10

Pensionärsorganisationernas enkät till de politiska partierna i Härryda Kommun, med avseende på äldrefrågor inför valet i september 2022.

KPR frågor val 2022

KPR frågor val 2022 Sammanställning