KPR/Hälsa

Uppdaterades: 24 april 2020

KPR/Hälsa

Styrelsen utser representant till KPR och denne har till uppgift att påverka samhällsapparaten så att de äldres rätt tillvaratas.

Kommunens pensionärsråd (KPR) 2017

Marianne Ambjörn Mob: 0703-101454 Epost: marianne.ambjorn@telia.com

 

Kontakta Marianne Ambjörn om Du undrar över något eller skriv till henne om Dina synpunkter på vad Du vill hon ska ta upp i KPR.

Inlägg 2018-06-26 

Pensionärsorganisationernas enkät till de politiska partierna i Härryda Kommun, med avseende på äldrefrågor inför valet i september 2018. Enkätsammanställning, enkät och svar. 

KPR undersökning

Publicerades: 09 februari 2017 Uppdaterades: 24 april 2020