Om föreningen


Något om SPF Seniorerna Björkens historik, utveckling och dagens verksamhet


Vår förening bildades 1985 och är en av SPF Seniorernas 800 föreningar i Sverige
med sammanlagt cirka 265 000 medlemmar. Vi är en partipolitiskt och religiöst
obunden medlemsorganisation för alla som har rätt till pension – oavsett ålder.

Björkens medlemmar bor huvudsakligen inom ett område som avgränsas av Hindås,
Rävlanda, Hällingsjö men vi har många medlemmar som bor på andra närbelägna orter såsom Landvetter och Härryda och ännu längre bort.

Vi har på senare år haft en stark medlemsutveckling och är nu 145 medlemmar.
En bidragande orsak är vår omfattande och växande programverksamhet.

Programutbudet är mycket varierande för att passa medlemmarnas olika åldrar och
intressen. Vi har 8 månadsmöten varje år, där vi försöker samla alla medlemmarna till intressanta föredrag och eller/musikal underhållning. Vi har även mindre medlems-träffar varje vecka där vi dricker kaffe och/eller äter mat i kombination med diskussion av ett "smalare" ämne.

Kultur och gemenskap är den gemensamma nämnaren för alla aktiviteter oavsett om vi lyssnar på föredrag och annan underhållning, gör studieresor eller aktivt spelar teater, sjunger i kör, sittgympar eller spelar mattcurling.

En bärande idé med vår organisation är att jobba för medlemmarnas intressen när det gäller pensioner, boende, hälsa, vård och omsorg.

Som medlem i SPF Seniorerna får vi fina rabatter och erbjudanden från IF, Skandia, E.ON,Viking, SJ och ELON i Mölnlycke.

Vi hoppas du skall finna något som intresserar dig i vårens utbud av aktiviteter.