Kommittèer

Uppdaterades: 24 april 2020

Personer med särskilt ansvar

Program

Anders Kåbjörn

Kök mm

Marianne Werre m.fl.

Medlemsregister

Tord Gustavsson  

Kommunens pensionärsråd   

Marianne Ambjörn

Hemsidan

Göta Källerfelt och Lennart Nygren

Mattcurling, Hitta Ut och Affischering vid ICA Hindås

Lennart Nygren

Lunchteater

Göta Källerfelt och Anita Göransson

Björkbladet

Anders Kåbjörn 

Revisorer (valda på årsmötet)

Lena Luckey Lundgren, Lars-Erik Scott

Ersättare Mona Magnusson

Valberedning (valda på årsmötet)

Lennart Nygren, Göta Källerfelt, Ingalill Strand

Publicerades: 09 februari 2017 Uppdaterades: 24 april 2020