Inbjudan från Kyrkorådet i Björketorps församling, söndagen 28 augusti kl. 16.00.

En ny kyrkoherde skall installeras i Björketorps församling.