2018-02-10 Årsmöte

Musik Per-Axel & Simon Tobiazon och Hans Pettersson samt avtackning av styrelsemedlemmarna Christin,Birgitta och Gun-Britt samt Gunborg för 8 år som ordförande