Hälsa Friskvård

Uppdaterades: 29 maj 2018

Information från vår Hörselgrupp

Hörselombud Gudrun Burenholm 054 21 19 02

Hörselgrupp: Mårten Andersson,Gudrun Burenholm
Hörselgruppen informerar:
Nya regler för hörapparater (klicka här)

 

Hörselslingor finns i samtliga kyrkor och frikyrkor.
Servicehusens mat- eller samlingssalar.
Försäkringskassan, Karlstad, i ledningsrum och utbildningsrum
Handikappförbunden, i Mällrothssalen och åklagarrummet
Hörselskadades föreningslokal på Herrgårdsgatan
Sundstagymnasiets kammarsal (aulan vilande t.v.)
Nobelgymnasiet
Tingvallagymnasiets aula
Karolinen konferenscenter, lokal Amiralen
Logen Linnea

Publicerades: 25 oktober 2017 Uppdaterades: 29 maj 2018