Litteratur

Uppdaterades: 15 januari 2019

Läsecirkel

Föreningen ordnar läsecirklar med aktuell litteratur.

Cirkelledare Birgit Kortfält, 0738516759 el. bkortfalt@gmail.com

 

Publicerades: 09 mars 2018 Uppdaterades: 15 januari 2019