Data

Uppdaterades: 13 augusti 2019

IT hjälp och Datautbildning

IT-hjälp
De flesta seniorer ser dator och internet som en naturlig del av sin vardag och har normalt inga problem med det. Men ibland kan det hända något som man inte kan eller vågar ge sig på själv. Det kan vara ett program eller hela datorn som på något sätt har hängt sig, det kan vara installation av ett nytt program eller en ny skrivare. Kanske problem som går att klara ut på några minuter för den som kan - men som är ett oöverstigligt hinder för den som inte kan.
De flesta av oss brukar då anlita barn eller barnbarn för att få hjälp. Alla har emellertid inte sådana tillgängliga. I så fall kan du vända dig till SeniorNets datasupport på Seniorernas Hus som för en låg kostnad 60 kr för icke medlemmaroch och 30kr för medlemmar hjälper dig att lösa problemet och bjuder på lite kaffe..

Vi försöker öka våra medlemmars datakunnande genom återkommande kurser och samarbetar med SeniorNet på Seniorernas Hus .
Tag gärna kontakt med Rolf Åkesson 83 59 86 om du har intresse av utbildning inom dataområdet.
Nya utbildnigar startar under hösten (Surfplatta iPad - Android - PC (grund och avancerade)
Vill Du se SeniorNets utbildningsprogram (klicka här)

Publicerades: 09 mars 2018 Uppdaterades: 13 augusti 2019