Möteslokal

Uppdaterades: 05 oktober 2017

Möteslokal vid månadsmöten

Vid våra månadsmöten (normalt 1:a onsdagen i månaden) träffas vi i Sunnerstakyrkan.

Publicerades: 05 oktober 2017 Uppdaterades: 05 oktober 2017