Månadsmöten hösten 2020

Uppdaterades: 02 september 2020

Vi träffas i regel första onsdagen i månaden kl 13 i Sunnersta kyrka. Vi lyssnar till ett föredrag eller annan presentation. Efter föredraget i kyrksalen är det kaffe i församlingssalen. Oftast ordnas också ett lotteri. Varje gång finns ett bokbytarbord: ta med några böcker att lämna där, och ta med dig hem annat som verkar läsvärt.

  • Dags för fika efter föredraget

Månadsmötena är instllda till vidare. Information kommer när vi kan starta igen.

Vänligen notera datum för våra eventuella månadsmöten, den 7 oktober, 4 november och 2 december.

Publicerades: 22 september 2017 Uppdaterades: 02 september 2020