Om föreningen

Uppdaterades: 08 februari 2018

SPF Seniorerna Sunnersta är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening under intresseorganisationen SPF Seniorerna. Den som har rätt att uppbära pension av något slag, kan bli medlem. Föreningen bildades år 1993.

Vårt motto är "tillsammans" och vi är 400 medlemmar, vilka alla huvudsakligen bor i stadsdelen Sunnersta och träffas regelbundet för månadsmöten, resor och utflykter.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 08 februari 2018