Litteratur

Uppdaterades: 19 december 2019

LITTERATURCIRKEL. Medlemmarna träffas och ut-
byter tankar kring aktuella böcker. Anmälan till Birgitta Ekedahl 070-2230525 eller Ulla Boman Hultsjö 026-32027.

Publicerades: 13 november 2017 Uppdaterades: 19 december 2019