Promenader med sopplunch

Uppdaterades: 19 december 2019

Onsdagar vid Älvboda Friskola 11.30-13.00.

PROMENADER med SOPPLUNCH 11.30 - 13.00 varannan
ONSDAG vid Älvboda Friskola, start 15/1

15 januari, 29 januari,12 februari, 26 februari, 11 mars, 25 mars,
8 april, 22 april, 6 maj, 20 maj, 3 juni samt 21 augusti.

Anmälan till Birgitta Ekedahl 070-2230525.

Publicerades: 04 november 2019 Uppdaterades: 19 december 2019