Tallmon

Rullstolspromenader och underhållning

Våra aktiviteter på Tallmons särskilda boende:

Under vår-sommar-höst på måndagar har vi rullstolspromenader för de boende.

På vintern ordnar vi underhållning på "Torget" av skilda slag ca två måndagar kl 13:45/månad, dit vi hjälper till att skjutsa boende.

Ansvarig: Evert Mattson 070-5502874
Hör gärna av er till honom om ni vill hjälpa till
................................................................................................................................

Evert Mattsson SPF Laxen fick under en musikstund på Tallmon motta Vitsippspriset 2020, ett pris instiftat av KD att tilldelas personer i kommunen som gör en stor insats till gagn för befolkningen.
Evert får priset för att under 16 år regelbundet tagit ut äldre på på promenader och även ordnat med aktiviteter inomhus i form av underhållning och samvaro. Han samordnar volontärer från SPF Laxen som deltar och hjälper till.
Evert som är 92 år är ett föredöme för alla pensionärer och daglediga att göra en social insats för våra gamla.