Om föreningen

Uppdaterades: 18 januari 2019

Lite föreningshistoria

SPF Humleaxet bildades i mars 1982 vid ett möte i Vuxenskolans lokal, Grevegatan 9, som en avdelning av dåvarande SFRF (Sveriges folkpensionärers riksförbund, som senare blev SPF). 25 personer tecknade sig för medlemskap. Vår första ordförande var Nils J Andersson. SPF driver pensionärernas rättighetsfrågor

SPFHumleaxet är en av dessa lokala föreningar vars verksamhetsområde omfattar Tierps tätort, Tierpsbygden, Söderfors, Månkarbo och Mehedeby. Man får dock vara medlem även om man bor någon annastans. För närvarande är vi ca 185 medlemmar och vårt mål är att öka medlemsantalet. Medlemsavgiften från och med 2019 är 270 kr/år

Övergripande mål med vår verksamhet formuleras i våra stadgar:
Tillvarata, främja och verka för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Verka för att medlemmarnas erfarenheter och kunskaper tillvaratas i samhället i samspel med yngre generationer. Lämna information i samhällsfrågor som berör medlemmarna. Främja studier och annan kulturell verksamhet. Främja friskvård och i övrigt verka för god livskvalitet. SPF Humleaxet har som mål att utvecklas så att vi attraherar nya medlemmar samtidigt som vi värnar om de behov som våra nuvarande medlemmar har. För att styrelsen skall kunna uppfylla dessa vackra mål är vi tacksamma för alla förslag till program och aktiviteter som Ni medlemmar för fram. SPF Humleaxet vill med sin omfattande verksamhet bidra till att skapa ökade förutsättningar till ett harmoniskt och utvecklande liv på äldre dar.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 18 januari 2019