Nyheter

Tipspromenader

Tipspromenaderna i Drömparken fortsätter oktober månad ut.

Information från Vuxenskolan

Studiecirkelledarutbildning, Höstens utbildningar för föreningar mm

Månadsmöten och program hösten 2020

Med anledning av det rådande läget med Covid 19 har styrelsen beslutat att ställa in månadsmöten och övriga program under hösten men aktiviteter utomhus såsom Boulespel på Hökens grusplan alla ons- och söndagar kl 9.30 samt Tipspromenader i Drömparken varje onsdag kl 14-16 kommer att gå av stapeln fram till slutet av september. Alla välkomna!

Enabygden nr 3 2020 nu ute.

I dessa tider distribueras tidningen inte ut till hushållen men den digitala varianten finns alltid tillgänglig på nätet. Ett antal pappersexemplar finns dock på expeditionen. I tidningsarkivet finns dessutom kompletta årgångar fr o m 2018.