Historik

Uppdaterades: 17 september 2019

Den 18 november 1980 samlades 19 personer här i Enköping för att bilda en lokalavdelning av Sveriges folkpensionärers Riksförbund, SRF (senare Sveriges Pensionärsförbund, SPF). Lokalavdelningen, som gavs namnet Enabygden, var då en av de första i Uppsala-distriktet inom riksorganisationen SRF. Till föreningens första ordförande valdes Karin Andersson.

Föreningen SPF Seniorerna Enabygden är i dag en av 820 lokalföreningar inom riksorganisationen SPF Seniorerna och en av 35 lokalföreningar (ca 10 000 medlemmar) inom Uppsala-distriktet (totalt 27 distrikt i landet) av samma riksorganisation. Inom det ursprungliga geografiska området för Enabygden finns i dag fem lokalavdelningar i SPF Seniorerna Uppsala-distriktet.

Medlemsantalet i Enabygden varierar från år till år men är för närvarande runt 900 personer. 

Publicerades: 17 september 2019 Uppdaterades: 17 september 2019