Vandringar

Uppdaterades: 23 mars 2020

Alla vandringar är ungefär 5-6 km långa. Tag gärna med stavar, vid behov broddar. Matsäck medtages om inte kafébesök anges. Vid frågor ring Charlotte 070-660 52 29, Siv 08-21 95 75 eller Ulla 070-664 39 29.

 VÅRVANDRINGAR 2020

Inga fler vandringar under våren !

                                 __________________

Publicerades: 14 januari 2018 Uppdaterades: 23 mars 2020