Månadsmöten hösten 2020

Uppdaterades: 30 oktober 2020

Vår suveräna programgrupp hade redan innan coronapandemin slog till ett färdigt höstprogram. Vi hoppas att det går att genomföra åtminstone delar av det. Vissa ändringar har vi infört redan nu. Intresserad av något ? Kontakta programansvarig.

All inomhusaktivitet inställt under hösten.

 


                  

                           

Publicerades: 09 september 2017 Uppdaterades: 30 oktober 2020