Om föreningen

SPF Ugglan bildades 1985. Ugglan tillhör Gästriklands distrikt av Sveriges Pensionärsförbund SPF.

Medlemsantalet är den 23 september 2019, 65 personer
Medlemsavgiften är 300 kronor per år.

Ugglan erbjuder gemenskap genom regelbundna
månadsträffar, fester m.m.

Ugglan har via KPR (kommunala pensionärsrådet)
möjligheter att försöka tillvarata medlemmarnas
rättigheter gällande bl.a. vård och omsorg.