Månadsträffar

SPF Seniorerna Ugglans Månadsträffar  2023

30 januari
Grötfest, skinkmacka. Underhållning, allsång.  En resa med Evert Taube, musik o sång Bo Persson. Lotteri. Lokal Mariasalen                                                             
27 februari 
Årsmöte. Musik Börje Grönberg. Lotteri. Vi bjuder på kaffe med semla. Lokal Mariasalen.
27 mars 
Program ej klart ännu. Lotteri. Kaffe med tilltugg serveras. Lokal Mariasalen.
24 april 
Vårlunch, exotisk planka, ngn underhållning. Lotteri. Lokal Mariasalen. 
29 maj 
Mörtsjön, fiske. Önskemål om servering av kolbullar till självkostnadspris.  Vi bjuder på kaffe.

Vi annonserar alltid i KUXABLADET