Kallelse till Årsmöte 2024 den 26 februari kl 13.30 i Missionskyrkan