Väntjänst

Ansvarig: Siv Tapper 070 2889102

I SPF Strängnäsbygden liksom i flera föreningar i Strängnäs
försöker vi att hjälpa till med att följa medlemmar och
andra pensionärer till vårdinrättning m m, vi hjälper till i kontakt med myndigheter, försäkringsbolag samt liknande ärenden.
Sist men inte minst vill vi vara tillgängliga för samtal.
Vi försöker att vara så aktiva vi kan utan för den skull vara
påträngande. I den andan är vi med och driver
Pensionärernas Hus kafeteria som till del baseras på
frivilliga oavlönade insatser. Här är alla pensionärer välkomna.
Ett par gånger om året inbjudes våra äldsta till samvaro
med förtäring och underhållning.