Bridge

Ingen ansvarig för tillfället. Besök lilla salen, Pensionärernas hus vid någon av nedanstående tillfällen för att få information. Nybörjar- och fortsättningskurser genomförs efter behov och efterfrågan och utannonseras då på anslagstavla i Pensionärerna Hus och på föreningens hemsida. Kursansvarig: Bibbi Sundling tl. 070-6415128

SPF och PRO har gemensamt bridgespel i lilla salen i Pensionärernas Hus.

Måndag kl. 12.30 - 16.00 

Onsdag kl. 12.30 - 16.00 

Fredag kl. 10.00 - 14.00