Välkommen till SPF Seniorerna Ystad

Uppdaterades: 08 januari 2021

om föreningen

Välkommen till SPF Seniorerna Ystad

Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna (SPF) är en ideell, partipolitiskt och
religiöst obunden intresse- och medlemsorganisation för alla som har rätt till
pension oavsett ålder. SPF Seniorerna har idag 258 400 medlemmar fördelade
på ca 756 föreningar och 28 distrikt i Sverige. Vid den digitala kongressen i juni
omvaldes valdes Eva Eriksson till ny förbundsordförande med samma värdegrund som beslutades vid kongressen 2017 och med följande budskap:
"Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Rätten till ett gott och värdigt liv
är centralt för SPF Seniorerna. Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar
tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att
uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla
plan, nationellt, regionalt och lokalt."

SPF Seniorerna har till uppgift att:
➢ Tillvarata och verka för äldres sociala och ekonomiska intressen
➢ Motverka diskriminering på grund av ålder
➢ Informera och skapa debatt i samhällsfrågor som berör äldre
➢ Verka för att medlemmarnas erfarenheter och kunskaper tillvaratas i
samhället i samspel med yngre generationer
➢ Främja folkhälsa och verka för ett livslångt lärande
➢ Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män såväl som mellan yngre
och äldre
➢ Samverka med andra organisationer både nationellt och internationellt
➢ Samverka med centrala myndigheter
➢ Ansvara för övergripande marknadsföring

SPF Seniorerna i Skåne har ca 37 500 medlemmari 121 föreningar och är därmed
landets näst största distrikt. I SPF blir man medlem i en lokalförening och blir
därmed ansluten centralt till förmåner m.m.
I medlemskapetingår den prisbelönta tidningen Senioren.
I Ystads kommun finns fyra SPF-föreningar, varav SPF Seniorerna Ystad är den
största med över 1000 medlemmar. Vi verkar på alla nivåer i samhället för att
stärka våra medlemmars position och tillvarata seniorers rättigheter. Vi bevakar
och vill stödja svaga och sårbara grupper av seniorer. Vi vill verka för att göra
vardagen positiv genom trevliga månadsmöten, intressanta föredrag och
underhållning, olika program, studiecirkelverksamhet,resor, m.m.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 08 januari 2021