Bli medlem

Välkommen att bli medlem i SPF Seniorerna Ystad!

Ring Christer Carlson, tel. 0704-32 36 04 eller
E-post: christer.carlson@hotmail.se
Postadress: SPF Seniorerna Ystad, c/o Christer Carlson, Einar Olssons Gata 7, lgh 1402 271 56 Ystad.
Bankgiro: 604–8573
Hemsidor: www.spfseniorerna.se/ystad eller www.spfystad.se
E-post: info.spfsyd@telia.com
Org.nr: 848001–2718
Swish: 1234 586 798
Årsavgiften är 275 kr och du får då:
Vår uppskattade tidning Senioren, som utkommer med 9 nr per år
Möjlighet att teckna SPF:s grupplivförsäkring i Skandia
Många andra förmåner,se SPF Medlemsförmåneri Senioren
Delta i SPF:s olika aktiviteter och arrangemang
E-postutskick med information och påminnelse om näraliggande
arrangemang/aktiviteter, ändringar i programmet, information om
nyinsatta program m.m. Uppge din E-postadress till Christer Carlson
i samband med att du blir medlem. Se ovan.
10 % rabatt på kurser/cirklarsom anordnas av Vuxenskolan
OBS! Ändringar i program och aktiviteter anslås i föreningslokalen och meddelas
på månadsmötena, på hemsidan och i förekommande fall även via
E-postutskick.


VIKTIG INFORMATION!
Bindande anmälan Anmälan till arrangemang som medför en kostnad för föreningen är bindande fr o m sista anmälningsdag. Avbokning Om du har anmält dig till ett arrangemang som medför en kostnad för föreningen och du uteblir vid arrangemangsstart eller avbokar utan att ange skäl senare än i programmet sista angivna anmälningsdag - blir du skyldig att betala den i programmet angivna kostnaden för arrangemanget. Redan gjord förskottsinbetalning återbetalas ej efter i programmet angiven sista inbetalningsdag

Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 275kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer