Om föreningen

Uppdaterades: 10 mars 2018

SPF Seniorerna Höganäs ordnar medlemsmöten, utflykter, fester, kurser och aktiviteter. Vi samarbetar med övriga SPF-föreningar i Höganäs kommun. Genom representation i Höganäs kommuns Pensionärsråd tar vi tillvara seniorernas intressen på en rad olika områden.

SPF Seniorerna Höganäs, bildades 1973 som SPF-förening nr 176. Vi är en lokalförening ansluten till förbundet SPF Seniorerna.

Vår förening ordnar medlemsmöten, utflykter, fester, kurser och aktiviteter. Vi samarbetar med övriga SPF Seniorerna i Höganäs kommun när det gäller resor, tematräffar och samhällsfrågor.

Vi är representerade i KPR, Kommunens Pensionärsråd, och är starkt engagerade i frågor som berör oss seniorer lokalt.

Som medlem i SPF Seniorerna kan du ta del av förbundets erbjudande om förmånlig försäkring, rabatter och förmånserbjudande. Magasinet Senioren kommer regelbundet i brevlådan med reportage, nyheter och mycket annat.

Förbundet agerar och debatterar i aktuella frågor som berör oss seniorer och är politiskt och religiöst obundet. Besök gärna förbundets och distriktets hemsidor. Där hittar du aktuell information, seniorblogg och debatter. Du kan också följa SPF Seniorerna och Veteranen på facebook och twitter.

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Som medlem betalar du en årlig medlemsavgift som fördelas mellan förbundet, distriktet och vår förening. Dessutom betalar du entré och avgifter till medlemsmöten, utflykter och övriga aktiviteter som du väljer att delta i.

Medlemsavgift debiteras i början av året och betalas till centralt angivet konto. Mer information hittar du här på vår hemsida. Du är alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen med synpunkter och frågor.

Du är hjärtligt välkommen till våra medlemsmöten och övriga aktiviteter.
Vill du engagera dig lite extra och arbeta ideellt? Välkommen att kontakta oss!
E-post till föreningen: spfseniorernahoganas@hotmail.com

Hemsidor:
www.spfseniorernahoganas.se https://www.spfseniorerna.se/distrikt/skanedistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-hoganas/

Betala medlemsavgiftren via det bankgiro som skickas ut centralt.

Betala aktiviteter kontant eller swish 1236038194

Publicerades: 10 mars 2018 Uppdaterades: 10 mars 2018