Utflykter

Uppdaterades: 18 juni 2018

Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas vid flerdagarsresor. Vid återbud två
veckor eller senare före endagsresa debiteras resans pris, dock högst det belopp
som drabbar föreningen.

Med reservation för ändringar. På vår hemsida, www.spf.se/fridhem, kan ofta finnas kompletterande, ändrad eller färskare information.

Publicerades: 22 januari 2017 Uppdaterades: 18 juni 2018