Andra aktiviteter

Uppdaterades: 25 januari 2017

Nya deltagare hälsas varmt välkomna. Förfrågan och anmälan görs till handledaren. Cirklarna samlas – om inget annat anges – i föreningslokalen Köpenhamnsvägen 13 C. Som bidrag till hyran för vår föreningslokal erlägger cirkeldeltagare 10 kr vid varje sammankomst.

Saknas den cirkel du skulle vilja se här, tala med ansvarig i styrelsen.

Publicerades: 22 januari 2017 Uppdaterades: 25 januari 2017