Resor

Uppdaterades: 22 januari 2017

Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas vid flerdagarsresor. Vid återbud två
veckor eller senare före endagsresa debiteras resans pris, dock högst det belopp
som drabbar föreningen.

Med reservation för ändringar.

Publicerades: 22 januari 2017 Uppdaterades: 22 januari 2017