SPF Söders månadsblad 2020:5

SPF Söders månadsblad 2020:5

Månadsmötena under hösten ställs in

På grund av rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens råd har styrelsen beslutat att ställa in föreningens medlemsmöten under hösten.
Genom att "Coronaanpassa" (hålla avstånd till varandra) hoppas vi i dagsläget att under hösten kunna genomföra:

  • Tisdagspromenader (genomförs som tidigare). Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften och röra på sig.

  • Ljuspromenad med Åsa Birgersson som guide.

  • Fikaträffar på Café Vetekornet.

  • Julfest (ev vid två tillfällen för att begränsa antalet deltagare i lokalen).

Om man känner sig minsta krasslig, så ska man naturligtvis avstå från ovanstående aktiviteter
Styrelsen fortsätter att bevaka utvecklingen och håller er informerade via hemsidan och i kommande månadsblad som vi planerar at ge ut i slutet av oktober.

  • BIO på Cnema skjuts framåt i tiden
    Inga utvalda SPF-filmer kommer att visas i höst. Detta p.g.a. coronakrisen. De filmer som planerades att visas nu i höst skjuts framåt i tiden och planeras nu att återupptas i januari 2021. Datum för starten i januari återkommer vi till längre fram. De två filmer som återstod att visas i våras kommer att visas vid senare tillfälle.

Under hösten kommer Cnema istället att visa egna filmer för seniorer i deras största salong men med begränsat antal deltagare (45 personer). Varje tisdag klockan 14:00 har du chans att se utvalda filmer från det gångna året. Pris 70 kr per film. Cnema kommer då själva att sköta bokningar, biljettförsäljning och information.

Månadsbladet 2020:5 i sin helhet finns att läsa här som PDF