Kontakta oss

Gunnar Bleckert

Revisor

Gordon Carlson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Karl-Erik Hamström

Trafik

Birgitta Hilke

Resor,Folkhälsa/Friskvård

Gunnar Lindell

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Yvonne Lindell

Resor

Inga-Maj Lundmark

Valberedning

Jan-Olof Steen

Utbildningsansvarig

Tomas Axi

Webbredaktör

Kristina Hessel

Resor

Peter Larsson

Revisor

Monica Sandelin

Webbredaktör

Arne I. Svensson

Valberedning

Gun Pettersson
Boule-ansvarig
073-639 96 28

Susanne Lönnqvist
Hörsel- och synombud
076-367 49 27

Trafikombud
Karl-Erik Hamström
070-777 43 27

Jan-Olov Steen
Utbildningsansvarig
070-775 00 87

Monica Hjulström
Festkommitté
070-436 65 47

Marianne Jonsson
Festkommitté
073-994 47 55

Ulla Johansson
Festkommitté
073-772 11 12

Birgitta Hilke
Resekommitté
070-847 17 93

Yvonne Lindell
Resekommitté
070-146 63 21

Kristina Hessel
Resekommitté
073-949 70 09

Kerstin Johansson
Kaffekommitté
070-981 76 38

Inga-Lill Jonsson
Kaffekommitté
073-159 90 80

Yvonne Steen
Kaffekommitté
070-592 21 30

Marita Karlsson
Kaffekommitté
076-007 42 08

Marianne Jonsson
Lotterier
073-994 47 55

Agneta Spångberg
Lotterier
070-898 55 32

Gunilla Delin
Lotterier
070-636 53 08

Jan-Olof Steen
Seniorbio
070-775 00 87

Vakant
Valberedning

Inga-Maj Lundmark
Valberedning, ordförande
070-580 40 99

Arne I Svensson
Valberedning
070-232 42 40