Kontakta oss

Uppdaterades: 08 december 2020
--todo--

Ingrid Bindekrans

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Gunnar Bleckert

Revisor

--todo--

Lennart Brunfelt

Valberedning ordförande

--todo--

Gordon Carlson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Karl-Erik Hamström

Trafik

--todo--

Birgitta Hilke

Resor

--todo--

Gunnar Lindell

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Yvonne Lindell

Resor

--todo--

Inga-Maj Lundmark

Valberedning

--todo--

Lars Mokvist

Revisor

--todo--

Monica Sandelin

Webbredaktör

--todo--

Jan-Olof Steen

Utbildning

--todo--

Arne I. Svensson

Valberedning

Gun Pettersson
Boule-ansvarig
073-639 96 28

Sonia Johansson
Hörsel- och synombud
070-559 55 64

Trafikombud
Karl-Erik Hamström
070-777 43 27

Jan-Olov Steen
Studieombud
070-775 00 87

John Källström
Festkommitté
070-571 77 10

Margareta Månsson
Festkommitté
070-714 12 64

Marianne Jonsson
Festkommitté
073-994 47 55

Birgitta Hilke
Resekommitté
070-847 17 93

Susanne Lönnqvist
Resekommitté
076-367 49 27

Yvonne Lindell
Resekommitté
070-146 63 21

Kerstin Johansson
Kaffekommitté
070-981 76 38

Inga-Lill Jonsson
Kaffekommitté
011-14 53 47

Katarina Andersson
Kaffekommitté
073-153 51 90

Marita Karlsson
Kaffekommitté
076-007 42 08

Marianne Jonsson
Lotterier
073-994 47 55

Susanne Lönnquist
Lotterier
076-367 49 27

Gunilla Delin
Lotterier
070-636 53 08

Lennart Brunfeldt
Seniorbio
011-14 30 43

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 08 december 2020